Etape de dezvoltare a proiectului

Etapa 1. Solutie tehnologica inovativa pentru realizarea unui sistem multifunctional pe baza de compozite silica –organice si extracte vegetale/animale standardizateprototip la nivel de laborator  – finalizare 1 martie 2021

Activitatea 1.1.  Management de proiect; Strategie de implementare Informare si publicitate

Activitatea 1.2 Concept tehnologic inovativ pentru dezvoltarea unui grup structural pe baza de silice pentru inglobare de complexe biologic active incapsulate biopolimeric; Elemente descriptive si caracterizare multiparametrica a componentelor compozitului

Activitatea 1.3 Studii de fezabilitate pentru cercetare industriala

Activitatea 1.4 Documentarea, proiectarea si optimizarea procesului tehnologic de sinteza a suportului de silice micro- / nanostructurata si scheme interventionale cu specificitate in compozite

Activitatea 1.5 Tehnologii optimizate de obtinere principii active pentru produsele tinta si screening analitic; Dezvoltarea unor modele experimentale preclinice si metode de testare a actiunii principiilor active pentru evidentierea efectului antihelmintic, respectiv antihemoroidal.

Activitatea 1.6   Documentarea  procesului tehnologic si variante de incarcare a materialului de silice cu compusi bioactivi naturali/de sinteza

Activitatea 1.7  Diseminare, articole stiintifice prezentate la congrese si conferinte de  mare audienta